jump to navigation

Taller d’Educació per la Llengua 26 febrer 2010

Posted by peelesroquetesspr in Notícies d'actualitat.
add a comment
Taller a l'IES

En Pau acompanya els i les alumnes en el taller de llengua

El taller d’Educació per la Llengua es va fer el 24 de febrer al Galí amb l’objectiu de transmetre als joves uns valors favorables a l’ús social de la llengua pròpia dels pais on viuen.

Anuncis

Pla Educatiu d’Entorn 24 febrer 2010

Posted by peelesroquetesspr in Comissions del Pla Educatiu d'Entorn.
3 comments

El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa creada amb la voluntat de complementar i reforçar l’acció educativa de les escoles i centres educatius tot potenciant la interrelació i els vincles entre l’activitat escolar i acadèmica  i el teixit social i cultural del poble. Un dels seus objectius és construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa que permeti treballar paral·lelament l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altres institucions o entitats d’àmbit social, cultural o esportiu. Els dos eixos bàsics del Pla Educatiu d’Entorn són el foment de la cohesió social, a partir de l’educació intercultural, i la consolidació del català com a llengua d’ús social habitual.

Comissions del Pla Educatiu d’Entorn de Les Roquetes:

 • Prevenció de l’Absentisme
 • Educació Permanent
 • Comunicació
 • Xarxa ( associacions de tot tipus)
 • Xarxa Pla de l’Esport

També existeixen la Comissió Tècnica-Operativa  i la Representativa o Institucional.

Participants:

 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunta
 • Escoles i Institut
 • Llar d’Infants
 • Associacions de mares i pares
 • Escola Municipal d’Adults
 • CPNL
 • Biblioteca Josep Pla
 • SIAJ
 • CESMIJ
 • Servei Educatiu del Garraf

A continuació adjuntem el marc normatiu del Pla Educatiu i algunes de les activitats desenvolupades els últims anys:      annex3_Pla_entorn,      ENTORN diptic 2005-2006,      DIPTIC publicat 2006-2007